Olenko kevytyrittäjänä sivutoiminen vai päätoiminen yrittäjä?

 

1.1.2016 voimaan tulleen työttömyysturvalain mukaan aiemmin omassa työssään työllistyneitä henkilöitä käsitellään nykyään yrittäjinä.
ty_tt_myysturva-vaaka05.png
Käytännössä mikään ei kuitenkaan muutu. Jos olet aiemmin ollut sivutoimisesti omassa työssä työllistyvä, olet vastaisuudessa sivutoiminen yrittäjä.

Sivutoimisena yrittäjänä voit saada työttömyysturvassa soviteltuja etuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että etuuden maksaja ottaa huomioon toiminnasta kertyvät tulot ja sovittelee työttömyysetuuden niiden mukaan.
Vuoden 2017 alusta työttömyysturvaan tehtiin lisäys niin sanotusta lyhytkestoisesta yrittäjyydestä. Tämä mahdollistaa sen, että alle kaksi viikkoa kestävästä yritystoiminnasta tai yrittäjämäisestä työstä ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistolle, vaikka tehty työ olisi päätoimista.

Lyhytkestoinen yritystoiminta ei ole este työttömyysetuuden maksamiselle ja tämä muutos koskee kaikkia yritysmuotoja, myös itsensä työllistäjiä. Työstä saatava tulo tietenkin vaikuttaa työttömyysetuuden määrään ja sitä sovitellaan saatujen tulojen mukaan. Lyhytkestoisesta yrittäjämäisestä työstä, kuten muustakin tehdystä työstä, ilmoitetaan tulot etuuden maksajalle.

Jos toimeksianto tai yritystoiminta kestää yli kaksi viikkoa, tekee TE-toimisto selvityksen siitä, onko yrittäjämäinen työ ollut pää- vai sivutoimista. Olemme koonneet käyttäjän hallintapaneeliin muutaman dokumentin niistä periaatteista, joiden mukaan TE-toimistot päättävät, toimitko sivutoimisesti vai päätoimisesti.
Voit tutustua dokumentteihin tarkemmin täällä: Työttömyysturvadokumentit.

Pääperiaatteet sivutoimisen yrittäjyyden arvioinnissa ovat
  • kuinka paljon aikaa työhön kuluu (tuloilla ei merkitystä),
  • onko tarkoitus laajentaa toimintaa (työttömyysturvan tarkoitus ei ole poistaa yrittäjän riskiä),
  • onko työ kausiluonteista (voiko työtä tehdä vain osan aikaa vuodesta).
Sivutoimisuuden osoittamiseksi kannattaa kirjata laskulle mahdollisimman tarkasti tehdyt työtunnit. Asiakaspalvelustamme saat tarvittaessa todistuksen palvelusopimuksesta, jolla voit osoittaa työhön käyttämäsi ajan.
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

0 Kommentit

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.