× Etusivu Hinnasto Kevytyrittäjyys Yrityksille Usein kysyttyä Blogi Yhteystiedot

Olenko kevytyrittäjänä pää- vai sivutoiminen yrittäjä?

ty_tt_myysturva-vaaka05.png

Kevytyrittäjyyden aloittaminen työttömänä

Vuoden 2018 alusta voimaan tuli lakimuutos, jonka myötä työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta, jos työtön työnhakija aloittaa yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan työttömyysaikana.

Työttömällä työnhakijalla on tältä ajalta oikeus työttömyysetuuteen. Jos tältä ajalta saa tuloja yritystoimintansa kautta, maksetaan työttömyysetuutta soviteltuna.

Neljän kuukauden jälkeen yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta arvioidaan TE-toimiston toimesta. Jos yritystoiminta arvioidaan sivutoimiseksi, mahdollisuus työttömyysetuuteen säilyy. Jos taas yritystoimintasi arvioidaan päätoimiseksi, oikeutesi työttömyysetuuteen päättyy.

Ratkaisevaa pää- tai sivutoimisuuden arvioinnissa on käyttämäsi työmäärä, ei saamasi tulot. Ensimmäisen neljän kuukauden päätyttyä, tehtävässä arvioinnissa ”hyödynnetään tietoa yritystoimintasi todellisesta työmäärästä neljän ensimmäisen kuukauden ajalta”.

Jos saat työttömyysetuutta yritystoiminnan ajalta, sinun on haettava kokoaikatyötä eikä yritystoiminta ole pätevä syy kieltäytyä esimerkiksi tarjotusta työstä tai työllistymistä edistävistä palveluista. Jos kieltäydyt tarjotusta työstä tai työllistymistä edistävästä palvelusta, seurauksena voi olla korvaukseton määräaika eli karenssi tai työssäolovelvoitteen asettaminen.

Pääperiaatteet sivutoimisen yrittäjyyden arvioinnissa ovat

  • kuinka paljon aikaa työhön kuluu (tuloilla ei merkitystä),
  • onko tarkoitus laajentaa toimintaa (työttömyysturvan tarkoitus ei ole poistaa yrittäjän riskiä),
  • onko työ kausiluonteista (voiko tehdä vain osan aikaa vuodesta).

TE-toimiston ohjeet yritystoiminnan aloittamiseen työttömänä työnhakijana löytyy täältä.

Olemme koonneet käyttäjän hallintapaneeliin muutaman dokumentin niistä periaatteista, joiden mukaan TE-toimistot päättävät, toimitko sivutoimisesti vai päätoimisesti.

Voit tutustua dokumentteihin tarkemmin täällä: Työttömyysturvadokumentit.

Lyhytkestoinen työllistyminen kevytyrittäjänä

Vuoden 2017 alusta työttömyysturvaan tehtiin lisäys niin sanotusta lyhytkestoisesta yrittäjyydestä. Tämä mahdollistaa sen, että alle kaksi viikkoa tehtävästä yritystoiminnasta tai yrittäjämäisestä työstä ei tarvitse ilmoittaa erikseen TE-toimistolle, vaikka tehty työ olisikin päätoimista.

Tällöin säilytät lähtökohtaisesti oikeutesi työttömyysetuuteen. Työttömyysetuuden määrää sovitellaan työstä saatujen tulojesi mukaan. Lyhytkestoisesta yrittäjämäisestä työstä, kuten muustakin työstä, ilmoitetaan tulot etuuden maksajalle.

Kevytyrittäjän status

Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen työttömyysturvalain mukaan, aiemmin omassa työssään työllistyneitä henkilöitä käsitellään nykyään yrittäjinä. Kevytyrittäjienkin status useiden viranomaistahojen, esimerkiksi TE-toimistojen, silmissä on yrittäjä.

Käytännössä merkittävää on kuitenkin juuri yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuuden arvioiminen.

Sivutoimisuuden osoittamiseksi kannattaa kirjata laskulle mahdollisimman tarkasti tehdyt työtunnit. Voit tarvittaessa ladata todistuksen laskuttamistasi toimeksiannoista omista dokumenteistasi täältä.

Toimeksiantotodistuksella voit todistaa laskuttamasi työmäärän halutulta ajanjaksolta.

 

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

0 Kommentit

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.