Är jag företagare eller löntagare?

Är du företagara eller löntagare?

Skattetekniskt och ur bokföringssynvinkel sett räknas du som löntagare.  Ur arbetslöshetsskyddssynvinkel ses du fr.o.m. 1.1.2016 som företagare. Från 1.5.2017 omfattas du av företagarens pensionsförsäkringsbolag.

Genom verksamhet via UKKO.fi:

  • skaffar du själv dina kunder och kommer överens om dina arbetsuppdrag
  • svarar du själv för tjänsterna du säljer och deras prissättning
  • faktureras du för ditt arbete via UKKO.fi
  • lyfter du lön
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.