× Etusivu Hinnasto Kevytyrittäjyys Yrityksille Usein kysyttyä Blogi Yhteystiedot

Måste jag anmäla varje uppdrag skilt?

När du påbörjar ett nytt uppdrag inom ett nytt branschområde måste du anmäla det till UKKO.fi innan du inleder arbetet, för att försäkringen skall träda i kraft.

Detta gör du enklast i din egen kontrollpanel. När du gjort arbetsanmälan gäller ditt försäkringsskydd och täcker olycksfall samt ansvar för kundens egendom. Vid olycksfall står du för självrisken och moms-andelen av försäkringsbeloppet.

Fyll i datum för när du inleder arbetet, uppskattat slutdatum samt arbetsuppgift, arbetsplats och uppdragsgivare. En arbetsanmälan kan göras för 6 månader åt gången

Om användaren redan har fakturerat utförda arbeten inom samma bransch, så behövs ingen separat anmälan göras, bara tidsperioden för arbetet är täckt av anmälan.

Notera, att om du har verksamhet inom olika branscher, bör du göra skilda arbetsanmälningar för varje bransch för det arbete du utför.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.