På vilket sätt skiljer sig fakturering via UKKO.fi från att arbeta med freelance-skattekort?

Skillnaden ligger i att vi sköter all byråkrati förknippad med löneutbetalningen både för dig och för din uppdragsgivare.

Då du räcker över ett skattekort (t.ex. ett freelancer-skattekort) till uppdragsgivaren, betyder det att denna måste sköta alla förpliktelser förknippade med utbetalning av lön. Många uppdragsgivare ställer sig motvilligt till att anställa speciellt för projektartade eller kortvariga arbetsuppgifter eftersom det orsakar mycket pappersarbete för arbetsgivaren.

Genom att fakturera via UKKO.fi sköter vi byråkratin i ditt ställe. För din uppdragsgivare betyder det, att de enbart behöver betala en faktura. Att köpa in dina tjänster blir således betydligt lättare.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.