× Etusivu Hinnasto Kevytyrittäjyys Yrityksille Usein kysyttyä Blogi Yhteystiedot

Onko kyseessä toimeksianto- vai työsuhde?

Laskutuspalvelun kautta tehtävän työn tulee olla toimeksiantosuhteissa tehtävää; työsuhteessa tehtyä työtä ei voi laskuttaa laskutuspalvelun kautta.

Molempien osapuolten eli kevytyrittäjän ja toimeksiantajan onkin hyvä olla tietoinen työsuhteen ja toimeksiantosuhteen eroavaisuuksista. Voit sopia toimeksiantokeikasta suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti, mutta suosittelemme kaikille kirjallista sopimista.

Työsuhde muodostuu pääsääntöisesti muutaman keskeisen ehdon täyttyessä. Toimeksiantosuhteen sekä työsuhteen välistä eroavaisuutta tarkastelee muun muassa Eläketurvakeskus.

Huomaathan, että toimeksiantosuhde ei sovellu kaikille aloille tai kaikkiin työtehtäviin. Työsuhdetta ei tule naamioida toimeksiantosuhteeksi.

Toimeksiantosuhteen keskeisiä tunnusmerkkejä:

  • Ansiotarkoitus – työ tehdään ansaintamielessä
  • Yrittäjän riski ja vastuut, jotka myös pätevät kevytyrittäjiin.
  • Oikeus päättää milloin työ tehdään. (Ei säännönmukaista työaikaa.)
  • Toimeksiantajan ja työsuorittajan välillä ei ole suoraa työsuhteeseen verrattavaa direktio-oikeutta.
  • Yrittäjällä tai kevytyrittäjällä voi olla useampia asiakkaita.
  • Tahojen välillä on solmittu toimeksiantosopimus.

Edellä mainittujen kaikkien tunnuspiirteiden ei tarvitse täyttyä samanaikaisesti. Keskeistä on, että yrittäjä työskentelee ansiotarkoituksessa omaan lukuunsa ja siinä määrin itsenäisesti, ettei hän ole työsuhteessa tarkoitetulla tavalla työnantajan työn johto- ja valvontaoikeuden alainen.

Mikä on UKKO.fi rooli?

UKKO.fi hoitaa käyttöehtojen mukaisesti käyttäjän ja toimeksiantajan väliseen sopimukseen perustuvaa maksuliikennettä, maksamalla käyttäjälle Verohallinnon ohjeiden mukaisesti toimeksiantajan suorituksen, joka perustuu käyttäjän luomaan laskuun. UKKO.fi:n ja käyttäjän välille ei muodostu työsopimuslain mukaista työsuhdetta.

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

0 Kommentit

Kommentointi on poistettu käytöstä.