Mikä on tapaturmavakuutus?

 

UKKO.fi:n tapaturmavakuutus on palvelun kautta tehdyissä töissä sattuneet tapaturmat korvaava vakuutus.

Vakuutus ei kata ammattitauteja tai työmatkoja. Vakuutuksen korvaukset perustuvat lähtökohtaisesti työtapaturma- ja ammattitautilakiin.

Vakuutus korvaa mm. sairaanhoitokulut ja tarpeelliset tutkimuskulut ilman euromääräistä ylärajaa.

Vakuutuksesta korvataan lisäksi:

  • Muut kustannusten korvaukset: matka- ja majoituskulut, hoitotuki, vaatelisä, lisääntyneet kodinhoitokustannukset ja ensimmäiset apuvälineet.
  • Ansionmenetyskorvaus päiväraha: korvausaika enintään 1 vuosi tapaturman sattumisesta kuten työtapaturmavakuutuksessa. Joissakin tapauksissa kuntoutus voi alkaa jo mainitun 1 vuoden aikana, jolloin ansionmenetys maksetaan päivärahana kuntoutusajalta, vaikka muita kuntoutukseen liittyviä korvauksia ei maksetakaan.
  • Ansionmenetyskorvauksen perusteena on SLP Group Oy:n vahingoittuneelle maksama työtulo, kuitenkin vähintään työtapaturma- ja ammattitautilain 79 §:n mukainen vähimmäisvuosityöansio. Vähimmäisvuosityöansio on 14 080 euroa vuonna 2017.
  • Haittaraha lasketaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan, mutta laskettuna 3 vuoden ajalta ko. haittaluokan mukaisesti. Korvaus maksetaan aina kertaluonteisena, ei jatkuvana korvauksena.
  • Kuolemantapaus: kertakorvaus maksetaan laskutuspalveluyrityksen suoritteessa sattuneesta tapaturmasta aiheutuneesta kuolemantapauksesta, vakuutusmäärä 25.000 e. Edunsaaja omaiset.
  • Korvausaika kaikissa korvauksissa 3 vuotta tapaturman sattumispäivästä, jollei toisin ole mainittu.

Vakuutusehdot sisältävät rajoituksia. Vakuutuksesta ei korvata mm.:

  • Tapaturma- tai perhe-eläkettä tai kuntoutusrahaa tai muita kuntoutuskorvauksia em. mahdollista päivärahaa lukuun ottamatta. Vakuutus ei muun muassa kata kuntoutukseen määrättyjä tarvikkeita eikä oleskelua kuntoutuslaitoksessa yms. eikä matkakuluja sinne. Asunnonmuutostyöt, haittalisä tai opaskoiralisä eivät sisälly vakuutukseen.
Vakuutusturva perustuu vakuutussopimuslakiin ja vakuutukseen kirjoitettaviin ehtoihin. Vakuutus ei poista mahdollista työtapaturmavakuutus – ja ammattitautilain mukaista vakuuttamisvelvollisuutta.

Korvauksenhaku tapahtuu If-vakuutusyhtiön kautta.

Katso vakuutuksen sisältö.
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

0 Kommentit

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.